ورود/ثبت نام

«الف» با ارسال بدافزار از طریق یک بازی رایانه ای به اطلاعات مالی دستگاه دریافت کنندگان برنامه بازی دست میی‌ابد و سپس این اطلاعات مالی را در اختیار «ب» می‌گذارد «ب» با استفاده از اطلاعات مالی از طریق ورود به سامانه‌های رایانه‌ای بانکی وجوهی از حساب بزه دیدگان برداشت و چهل درصد مجموع مبالغ برداشت شده را به «الف» می‌دهد کدام مورد در خصوص جرم (جرایم) قابل انتساب به «الف» صحیح است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) شرکت در کلاهبرداری رایانه‌ای
۲) معاونت در کلاهبرداری رایانه‌ای و پولشویی
۳) شرکت در سرقت رایانه ای
۴) معاونت در سرقت رایانه ای و پولشویی

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: