ورود/ثبت نام

«الف» در دفتر «ب»، دستگاهی کار گذاشته است که تمامی مکالمات «ب» را استراق سمع می کند «الف» به مجازات چه جرمی محکوم میشود؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دسترسی غیر مجاز رایانه ای
۲) شنود رایانه ای
۳) نقض حقوق مقرر در قانون اساسی
۴) مجازاتی ندارد.

گزینه صحیح

۰
گزینه۲صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: