ورود/ثبت نام

اگر وکیلی که وکالت در فروش ملک «الف» را دارد با جعل سند مالکیت خود را مالک معرفی کرده و ملک را به «ب» که ناآگاه از مالک نبودن وی است بفروشد و وجه آن را برای خود دریافت کند نسبت به «الف» و «ب» به ترتیب مرتکب چه جرایمی شده است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) خیانت در امانت – کلاهبرداری
۲) انتقال مال غير – معامله معارض
۳) معامله معارض – کلاهبرداری
۴) کلاهبرداری – کلاهبرداری

گزینه صحیح

۰
گزینه ۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: