ورود/ثبت نام

در کدام مورد زیر دیه جنایت خطای محض توسط خود مرتکب جنایت پرداخت می‌شود؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) دیه جنایت ده دامیه که با قسامه ثابت شده باشد ولی مجموع آن به میزان یک پنجم دیه کامل انسان رسیده باشد.
۲) جنایت توسط شخص عاقل و بالغ واقع شده و میزان آن در حد منقله بوده و با بینه اثبات شود.
۳) جنایت با نکول مرتکب از سوگند یا قسامه ثابت شده باشد و میزان آن در حد حارصه باشد.
۴) در هیچ موردی دیه جنایت خطای محض توسط شخص مرتکب پرداخت نمیشود.

گزینه صحیح

۰
گزینه۱صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: