ورود/ثبت نام

فردی با کندن کف خانه و اتصال لوله خانه به آب شهر به طور غیر قانونی مبادرت به استفاده از آب لوله کشی شهری کند اقدام این شخص مصداق کدام جرم است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) تحصیل مال به طریق نامشروع
۲) جرم نیست و صرفاً ضمان مالی دارد.
۳) تصرف غیر قانونی در اموال دولت
۴) جرم استفاده غیر مجاز از آب

گزینه صحیح

۰
گزینه۴صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: