ورود/ثبت نام

قضات دادگاه ها در وهله اول موظفند موافق ……. به دعاوی رسیدگی کنند.(قضاوت۱۳۸۰)

۱. منابع معتبر فقهی

۲. فتاوی معتبر

۳.قوانین

۴. رویه قضایی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه۳صحیح است. به استناد ماده3 قانون آ.د.م قاضی باید اول بر اساس قوانین موضوعه در ثانی بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و در مرحله بعد بر اساس اصول حقوقی که مغایر موازین شرعی نباشد رسیدگی و رای صادر نماید.