ورود/ثبت نام

کدام رفتار زیر با وجود سایر شرایط قانونی جرم سیاسی محسوب می شود؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) تحریک به تجزیه طلبی
۲) جاسوسی از مقامات دولتی با انگیزه اصلاح امور کشور
۳) توهین به نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده
۴) سوء قصد به نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده

گزینه صحیح

۰
گزینه ۳صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: