ورود/ثبت نام

محسن مالی را از صغير به عنوان ودیعه قبول می کند. اگر مال در ید او تلف شود، حکم قضیه چیست؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) محسن در صورت تقصير، ضامن است.
۲) محسن ضامن است.
۳) اگر صغیر غیرممیز باشد، ضامن است مگر اینکه محسن، بی تقصیری خود را ثابت کند.
۴) اگر صغیر ممیز بوده است، ضامن نیست مگر اینکه تقصیر محسن ثابت شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.