ورود/ثبت نام

محكوم عليه رأی داوری نسبت به آن قبل از اعتراض تقاضای صدور دستور توقف اجرای رأی داور را نموده است. تکلیف دادگاه چیست؟(وکالت۱۴۰۱ مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م گزینه 1 صحیح است. ماده ۴۹۱- چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»