ورود/ثبت نام

کدام از شروط مفصله زیر، باطل و مبطل عقد است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) شرط فعل در ضمن عقد بیع که اجرای آن در توان هیچ کس نیست.

۲) تعهد درمان قطعی بیمار توسط پزشک، در ضمن قرارداد معالجه

۳) در عقد مزارعه شرط شود تمام محصول متعلق به عامل باشد و مزارع، اجرت زمین خود را بگیرد.

۴) شرط خیار فسخ به مدت مشخص، در صورتی که ابتدای آن معلوم نباشند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.