ورود/ثبت نام

کدام گزینه درباره فرجام خواهی از رأیی که دادگاه عمومی در مقام تجدید نظر از رأی شورای حل اختلاف صادر کرده صحیح است؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استنادم ۳۶۶ ق.آ.د.م گزینه2 صحیح است. بر اساس این پرسش، در فرضی که فرجام خواهی از رأیی رخ دهد که محکمه عمومی در مقام تجدید نظر از رای شورای حل اختلاف صادر نموده است، در فرضی که محکمه عمومی در مقام دادرسی بدوی رای صادر نماید فرجام خواهی ممکن است.