ورود/ثبت نام

اگر رأی فرجام خواسته به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه، منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور چه خواهد کرد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) آن را قرار تلقی و تایید می کند.
۲) آن را نقض و بلاارجاع می کند.
۳) آن را نقض و برای صدور قرار، به دادگاه صادر کننده ارجاع می کند.
۴) آن را نقض و برای صدور قرار، به دادگاه هم عرض ارجاع می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.