ورود/ثبت نام

بايع چکی صادر کرده و آن را به مشتری داده است و بر روی آن درج کرده است “بابت وثيقه تحويل مبيع” اگر به در خواست مشتری یا شخص ثالثی که چک به او منتقل شده است اجرائیه ثبتی صادر شود، تکلیف بایع چیست؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. اگر در متن چک، چک به صورت مشروط یا تعلییق صادر شده باشد از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نیست.