ورود/ثبت نام

حق تقدم خرید سهم، در کدام از انواع افزایش سرمایه شرکت سهامی موضوعیت دارد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) فقط در افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام بورسی
۲) فقط در افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ سهم در شرکت سهامی عام
۳) در همه انواع افزایش سرمایه
۴) فقط در افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهم

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.