ورود/ثبت نام

دارنده سند تجاری صادره در ایران، مهلت یک ساله اقامه دعوی را رعایت نمی کند. او چه امتیازی را از دست خواهد داد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) صرفاً حق درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی خوانده
۲) حق رجوع به کلیه ظهرنویسان اعم از ظهرنویس انتقال دهنده و ظهرنویس ضامن
۳) حق مطالبه وجه از کلیه مسئولین سند
۴) حق مراجعه به ظهرنویس با ظهرنویسان انتقال دهنده سند

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.