ورود/ثبت نام

داور یک پرونده، خوانده را به انجام تعهدات با استرداد مبلغ دریافتی محکوم می کند. رأی داوری چگونه اجرا می شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) رأی با رعایت ترتیب اولویت مورد نظر داور، اجرا می شود.
۲) موضوع رأی معین نبوده و لذا رأی قابل اجرا نیست.
۳) رأی مبهم بوده و پس از رفع ابهام توسط دادگاه، اجرا می شود.
۴) رأی مبهم بوده و پس از رفع ابهام توسط داور اجرا می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.