ورود/ثبت نام

در صورت صدور رأی دادگاه نخستین بر رد دعوا در دعوای تصرف عدوانی، دستور موقت صادره از آن دادگاه مبنی بر منع خوانده از ایجاد آثار تصرف، تا چه زمانی معتبر است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) در هر صورت، دستور موقت تا تعیین تکلیف قطعی دعوا معتبر باقی می ماند.
۲) با این رأی، دستور موقت نیز مرتفع می شود.
۳) فقط اگر رأی صادره «حکم» باشد، دستور موقت تا تعیین تکلیف قطعی، معتبر قطعی می ماند.
۴) فقط اگر رأی صادره «قرار» باشد، دستور موقت تا تعیین تکلیف قطعی، معتبر باقی می ماند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.