ورود/ثبت نام

در صورت موجود شرایط، مطالبه خسارت ناشی از کدام یک از موارد زیر، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، صورت می گیرد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) ارتکاب جرم
۲) اجرای قرار تأمین خواسته
۳) اجرای قرار دستور موقت
۴) همه موارد

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.