ورود/ثبت نام

 رأي اصراری در کدام صورت، در هئیت عمومی شعب دیوان عالی کشور مطرح می شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

 

۱) صرف فرجام خواهی از رأی اصراری
۲) صرف صدور رأی اصراری
۳) صرف عدم پذیرش استدلال دادگاه توسط شعبه دیوان
۴) نقض رأی اصراری توسط شعبه دیوان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده408قانون آیین دادرسی مدنی گزینه3 صحیح است. ماده ۴۰۸ – در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید.این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.