ورود/ثبت نام

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی دادگاه تجدید نظر استان خوزستان که ساکن دزفول است، در صلاحیت کدام مرجع است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) دادگاه عمومی حقوقی اهواز
۲) دادگاه عالی انتظامی قضات
۳) دادگاه عمومی حقوقی دزفول
۴) دادگاه عمومی حقوقی تهران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.