ورود/ثبت نام

سفته صادره توسط شرکت سهامی تادیه نمی شود. مدیران شرکت چه مسئولیتی دارند؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) مدیران امضا کننده، تنها پس از ورشکستگی شرکت و عدم کفایت دارایی آن در برابر دارنده سفته مسئولیت نسبی دارند.
۲) تنها در فرضی که سفته برای امور تجاری صادر شده باشد، مدیران امضاء کننده، همراه با شرکت در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
۳) مدیران امضاکننده، همراه با شخص حقوقی، در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
۴) مدیرانی که از طرف شرکت سفته را صادر کرده اند، اصولاً مسئولیتی در برابر دارنده آن ندارند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.