ورود/ثبت نام

صادر کننده چک در سامانه صیاد مبلغ چک را یک میلیارد ریال درج می کند. بر روی چک با حروف مبلغ ده میلیارد ریال و با عدد مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (صد میلیون ریال) درج شده است، کدام مبلغ ملاک پرداخت است؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 2صحیح است. قانون صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ قانون اصلاح قانون صدور چک اجرایی شده، در این قانون نحوه صدور و دریافت و انتقال چک تغیراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام میدهند تکالیفی بر عهده دارند از جمله: صادر کننده چک ملی جدید باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید،مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع (گیرنده چک) را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می کنند در سامانه صیاد نیزکنند.بنابراین در صورت اختلاف مبلغ چک بر روی چک و مبلغ مندرج در سامانه صیاد مبلغ مندرج در سامانه صیاد ملاک پرداخت است.