ورود/ثبت نام

مدیر شرکت تضامنی که فردی خارج از شرکا است چند فقره سفته از جانب شرکت صادر کرده است که منتهی به عدم پرداخت شده اند. در فرض تاجر بودن، عدم پرداخت وجه سفته ها می تواند موجب ورشکستگی چه اشخاصی شود؟(وکالت۱۴۰۱مرکز)

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۱۲۸ ق.ت گزینه4 صحیح است. با توجه به اینکه شخصیت شرکت از شخصیت شرکای مستقل است، ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگه شدن شرکا ندارد. البته در مواردی ممکن است ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی برخی از شرکا شود و آن در صورتی است که: ۱- شرکت ورشکسته شود ۲- طلبکاران شرکت برای دریافت مطالبات وصول نشده ای که نتوانستند از شرکت دریافت کنند به شرکای مراجعه کنند 3- شرکای مزبور،خود تاجرباشند یعنی شغل معمولی ایشان مبادرت به اعمال تجاری باشد توجه داشته باشید که صرف شراکت در یک شرکت تجاری موجب نمیشود که شرکا را تاجر بدانیم، بلکه شرکای شرکت تجاری در صورتی تاجرند که علاوه در شراکت در شرکت تجاری اعمال تجاری، شغل معمولی آنها باشد. ۴- آن شرکاء نیز در پرداخت دیون شرکت متوقف باشند، در این صورت به دلیل توقف آن شرکا در پرداخت دیون و به دلیل آنکه شرکای مزبوره، تاجر هستند، آنها نیز ورشکسته می شوند.