ورود/ثبت نام

مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی شورای حل اختلاف، در دعوای مطالبه مهریه، کدام است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) دادگاه تجدیدنظر استان
۲) اساساً رأی مذکور، قطعی است.
۳) دادگاه عمومی حقوقی
۴) دادگاه خانواده

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.