ورود/ثبت نام

چنانچه بزه دیده طفل یامجنون باشدولی یاقیم  آنان مرتکب جرم شده باشند، سازمان های مردم نهاد……. اقدامات لازم را انجام می دهند.(تالیفی)

۱.  درصورت موافقت دادستان

۲.  با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان

۳.  بدون اخذ موافقت قیم اتفاقی یا دادستان

۴.  پس از تعیین قیم اتفاقی با رضایت دادستان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد تبصره یک ماده ۶۶ ، گزینه ۲ صحیح است. در صورتی که ولی ، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم نشده باشند مداخله این سازمان ها باید همراه با رضایت این افراد باشد .