ورود/ثبت نام

احمد یک تخته فرش معین دست بافت را از کریم خریداری می کند. پس از عقد، احمد متوجه وجود عیب در رنگ فرش می شود، اما بلافاصله فرش را بدون ذکر عیب به محسن می فروشد. حکم قانونی قضیه کدام است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) محسن در صورت جهل به عیب می تواند بیع خود با احمد را فسخ کرده یا از وی ارش بگیرد.
۲) احمد می تواند عقد با کریم را فسخ کند یا از وی مطالبه ارش کند.
۳) اگر احمد در واقع فرش را به قیمت فرش معیوب به محسن فروخته باشد، محسن حتی در فرض جهل به عیب، حق فسخ یا مطالبه ارش را ندارد.
۴) با فروش و انتقال فرش به محسن، وی قائم مقام احمد شده و می تواند به قائم مقامی از وی عقد بیع اول را فسخ یا مطالبه ارش کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.