ورود/ثبت نام

«الف»، «ب» را تحریک به سرقت خودروی متعلق به دیگری می کند و اطلاعات لازم را از جهت مکان استقرار خودرو و زمان عدم حضور مالک خودرو به «ب» می دهد. در وقت مقرر برای سرقت خودرو، برخلاف انتظار «الف» و «ب»، مالک خودرو به طور اتفاقی حضور می یابد و به جهت مقاومت مالک خودرو، «ب» با آزار وی، خودرو را می رباید. با توجه به اینکه مقصود «الف»، سرقت خودرو بدون حضور مالک بوده (سرقت ساده که یک جرم تعزیری درجه شش است.) ولی به سرقت مقرون به آزار (جرم تعزیری درجه ۴) انجام داده است. «الف» و «ب»، به ترتیب، با چه عناوینی قابل مجازات هستند؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) معاونت در سرقت مقرون به آزار – مباشرت در سرقت مقرون به آزار
۲) معاونت در سرقت مقرون به آزار با رعایت مقررات تخفیف – مباشرت در سرقت مقرون به آزار
۳) معاونت در سرقت ساده – مباشرت در سرقت ساده
۴) معاونت در سرقت ساده – مباشرت در سرقت مقرون به آزار

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.