ورود/ثبت نام

اگر در شرکت سهامی خاص، مخالفت هیئت مدیره با نقل و انتقال سهام غیرموجه باشد، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) دادگاه، هیئت مدیره را ملزم به موافقت می کند.
۲) نقل و انتقال سهم به هیچ وجه ممکن نیست.
۳) دادگاه، شرکت را ملزم به پذیرش خروج سهامدار از شرکت می کند.
۴) مرجع ثبت، هیئت مدیره را ملزم به موافقت می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.