ورود/ثبت نام

به موجب کدام یک از نهادهای زیر دادگاه نمی تواند محکوم را به درمان اعتیاد ملزم کند؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) مجازات تکمیلی
۲) تعویق صدور حکم
۳) آزادی مشروط
۴) دوره مراقبت

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.