ورود/ثبت نام

جهل در کدام مورد، سبب نفي وصف مجرمانه رفتار می شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) شخصی با قصد فروش تریاک به دیگری اشتباهاً به وی هروئین بفروشد.
۲) شخصی به تصور اینکه «الف»، «ب» است. او را به قتل برساند.
۳) مأموری که به واسطه عدم توجه کافی، زندانی را با کارمند زندان اشتباه بگیرد و به تصور اینکه شخصی که از زندان بیرون می رود، کارمند زندان است، از خروج وی ممانعت نکند.
۴) شخصی به تصور اینکه کتاب روی میز از آن وی است، اشتباهاً آن را برداشته و با خود ببرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.