ورود/ثبت نام

حسن براساس نمونه، کل محموله یک کشتی را که ۵۰ تن پرتقال مصری است، از محمود خریداری می کند. پس از ورود کشتی به بندر و تحویل پرتقالها معلوم می شود تنها بخشی از محموله با نمونه ارائه شده از حيث اوصاف منطبق است. حكم قضیه چیست؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) حسن می تواند عقد را فقط نسبت به پرتقال های غیر منطبق با نمونه فسخ کند.
۲) حسن می تواند عقد را فسخ با مطالبه ارش کند.
۳) حسن می تواند عقد را به صورت کامل فسخ کند یا عقد را به همان نحو به طور کامل بپذیرد.
۴) حسن می تواند نسبت به بخش غیرمنطبق با نمونه، تقاضای تبدیل یا مصداق منطبق کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.