ورود/ثبت نام

در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت قانونی اعطای مهلت توسط دادگاه برای رفع موجبات بطلان یا انحلال شرکت سهامی، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) در صورتی که سمت برخی از مدیران بیش از ۶ ماه بلاتصدی باشد، دادگاه می تواند مهلت ۶ ماهه برای رفع موجب انحلال تعیین کند، اما در خصوص در خواست بطلان این گونه نیست.
۲) چنانچه صدور حکم بر بطلان شرکت، به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی آن درخواست شود، دادگاه ملزم است مهلتی حداکثر ۶ ماهه را برای رفع ایراد بدهد، اما در مورد درخواست انحلال این گونه نیست.
۳) در صورت درخواست بطلان شرکت، دادگاه می تواند مهلتی تا ۶ ماه برای رفع ایراد اعطا کند، در حالی که در برخی موارد درخواست انحلال، دادگاه باید مهلت ۶ ماهه را اعطا کند.
۴) دادگاه در صورت احراز موجبات انحلال یا بطلان شرکت، می تواند بدون دادن مهلت برای رفع اشکال، حکم مقتضی صادر کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.