ورود/ثبت نام

در خصوص وعده و مهلت پرداخت سفته، کدام مورد صحیح نیست؟(قضاوت۱۳۹۸)

١) اگر دارنده برای پرداخت سفته مهلتی بیشتر از مواعد قانونی به متعهد سفته بدهد، حق رجوع به ظهرنویس را از دست می دهد.
۲) اگر متعهد سفته، وجه آن را پیش از موعد پرداخت کند، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه سفته حقی دارند، مسئول است.
۳) در سفته ای که تاریخ تادیه آن چهار ماه پس از صدور است، روز صدور حساب نخواهد شد.
۴) در صورتی که متعهد سفته ورشکست شود، ظهرنویس یا ضامن قبل از اجل سفته ملزم به تأدیه وجه آن نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.