ورود/ثبت نام

در عقد اجاره یک انبار، خودروی شخصی مستأجر به عنوان اجاره بها تعیین می شود. پس از عقد معلوم می شود نیمی از خودرو متعلق به همسر مستأجر است و او نیز راضی به این معامله نیست. در خصوص وضعیت قرارداد اجاره، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) نیمی از منافع انبار همچنان در ملکیت موجر باقی است و می تواند قرارداد اجاره را نسبت به نصف دیگر فسخ کند.
۲) مالکیت نیمی از منافع انبار مجداً به ملکیت موجر در می آید و به دلیل تبعض صفقه، طرفین حق فسخ قرارداد اجاره را دارند.
۳) اجاره به اعتبار خود باقی است و موجر می تواند قیمت نصف اتومبیل را از مستأجر مطالبه کند.
۴) عقد نسبت به نیمی از منافع مورد اجاره صحیح و نافذ است و هر یک از طرفین می توانند آن را فسخ نمایند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.