ورود/ثبت نام

 در محکومیت به حبس های تا ۱۰ سال، بیش از ۱۰ سال و ابد، محکوم به ترتیب پس از تحمل چه میزان از حبس می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) یکدوم – دو سوم – دوازده سال
۲) یک سوم – یک دوم – پانزده سال
۳) یک دوم – یک سوم- محکوم مشمول آزادی مشروط نیست.
۴) یک سوم – یک دوم – محکوم مشمول آزادی مشروط نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.