ورود/ثبت نام

در مواردی که به موجب قوانین استخدامی محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق اجرای مجازات کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) هیچ گاه محکومیت معلق، موجب انفصال نیست.
۲) همواره محکومیت معلق، موجب انفصال است.
۳) محکومیت معلق موجب انفصال نمی شود، مگر در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.
۴) محکومیت معلق موجب انفصال می شود مگر در قانون به خلاف آن تصریح شده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.