ورود/ثبت نام

زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست مرتکب روابط نامشروع می شوند. هر دو در حین دادرسی ۱۰ روز بازداشت شده اند در نهایت به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند. اجرای حکم شلاق چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) چنانچه قاضی تشخیص دهد، می تواند تا ۳۰ ضربه شلاق از محکومیت آنها کسر کند.
۲) چون محکومیت آنها بابت تعزیر منصوص شرعی است از محکومیت آنها چیزی کسر نمی شود.
۳) قاضی می تواند ۳۰ ضربه شلاق از محکومیت آنها را کسر کند.
۴) بابت بازداشت، ۳۰ ضربه شلاق از محکومیت آنها کسر می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.