ورود/ثبت نام

شخصی در ضمن ربودن اموال زنی، ضمن آزار، جرحی بر زن وارد کرده (مجازات قانونی این عمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است) و سپس مبادرت به شروع به زنای به عنف با مجازات (حبس تعزیری درجه ۴) می کند. علاوه بر مجازات جرح بر اساس قاعده تعدد نسبت به بزه های ارتکابی چه مجازاتی اجرا می شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) حبس ۱۰ تا ۱۲ سال و شش ماه و شلاق از ۷۴ تا ۹۲ ضربه
۲) مجازات هر دو جرم جمع می شود.
۳) مشمول تعدد مادی بوده و مجازات اشد، یعنی مجازات شروع به زنای به عنف اعمال می شود.
۴) مشمول تعدد معنوی بوده و مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس اعمال می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.