ورود/ثبت نام

فردی مرتکب سرقت حدی، سرقت تعزیری (با مجازات ۱ تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه و خرید آلات قماربازی (با مجازات یک تا سه ماه حبس یا ۱۵ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی شده است. کدام مجازات ها در مورد او اعمال می شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) حد سرقت به همراه حبس از یک تا سه ماه یا ۱۵ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
۲) حد سرقت به همراه ۵ سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی
۳) حد سرقت به همراه ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۴) حد سرقت و ۷۴ ضربه شلاق به همراه سه ماه حبس یا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.