ورود/ثبت نام

یک پسر ۱۷ ساله و یک دختر ۱۹ ساله، مرتکب شرکت در آدم ربایی یک کودک ۵ ساله (با مجازات قانونی ۱۵ سال حبس) شده اند، قاضی در صورت احراز جهات تخفیف، چگونه عمل می کند؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) به جهت اینکه سن بزه دیده زیر ۱۵ سال است امکان تخفیف وجود ندارد.
۲) درباره هر دو یک تا سه درجه مجازات قانونی را تقلیل می دهد.
۳) درباره پسر ۱۷ ساله نگهداری در کانون اصالح و تربیت را به اقدام تامینی دیگر تبدیل می کند و درباره دختر ۱۹ ساله مجازات قانونی را تا حداقل تقلیل می دهد.
۴) درباره پسر ۱۷ ساله نگهداری در کانون اصالح و تربیت را تا نصف حداقل و درباره دختر ۱۹ ساله، مجازات قانونی را یک تا سه درجه تقلیل می دهد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.