ورود/ثبت نام

اگر مجازات جرمي ………….. باشد، شروع به آن، قابل مجازات نيست.(تالیفی)

. سلب حيات و حبس دايم

۲. تعزير درجه ۶ تا ۸

۳. قطع عضو

۴. شلاق حدی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده 122 قانون مجازات اسلامی گزینه ۲ صحیح است و فقط شروع به جرم در حبس هاي تعزيري درجه 1 تا 5 جرم انگاري شده و شروع به جرم در جـرايم تعزيـري درجـه 6-7-8 جـرم انگاري نشده و طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، جرم دانستن يك رفتار و قابل مجازات بودن آن مستلزم تصريح قانون گذار طي مواد قـانونی است.