ورود/ثبت نام

بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور قرار نيابت قضائي، انجام پاره اي از تحقيقات را از بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز درخواست مي كند. تحقيقات بازپرس اخير، تحت نظارت چه مقامي انجام می شود؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) رئیس حوزه قضائی شیراز
۲) رئیس کل دادگستری استان فارس
۳) دادستان شیراز
۴) دادستان تهران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۲۶همان قانون گزینه3صحیح می باشد. ماده ۷۵- نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به‌عمل می‏ آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.