ورود/ثبت نام

با شروع تحتِ نظر قرار گرفتن متهم درخصوص ملاقات وكيل با وي و درج ملاحظات كتبي وكيل در پرونده،كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) حداکثر به مدت یک ساعت اختیاری است، ولی درج ملاحظات کتبی در پرونده الزامی است.
۲) حداکثر به مدت یک ساعت الزامی است، ولی درج ملاحظات کتبی در پرونده اختیاری است.
۳) ملاقات با متهم، ظرف مدت معقول و درج ملاحظات کتبی در پرونده اختیاری است.
۴) ملاقات با متهم، ظرف مدت معقول و درج ملاحظات کتبی در پرونده الزامی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزینه2صحیح است. ماده 48 – با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد