ورود/ثبت نام

 به ترتیب، ضمانت اجرای رعایت نکردن مفاد حکم مجازات تکمیلی برای بار نخست و دوم چیست؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) افزایش مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم – تبديل بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸
۲) افزایش مدت مجازات تکمیلی تا نصف- تبدیل بقیه مدت محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸
۳) افزایش مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم – تبدیل بقیه مدت مجازات تکمیلی به حبس
۴) افزایش مدت مجازات تکمیلی از یک تا دو سال – تبدیل بقیه مدت مجازات تکمیلی به حبس

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.