ورود/ثبت نام

درصورتي كه دادگاه تجديدنظر استان مبادرت به صدور قرار معاينه محل و تحقيق محلي كند و محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، كدام مورد زير، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) با اعطای نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب محل، درخواست اجرای قرار می شود.
۲) با اعطای نیابت قضائی به دادگاه تجدیدنظر استان محل، درخواست اجرای قرار می شود.
۳) توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او، قرار توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود.
۴) با اعطای نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزینه4صحیح است. ماده ۴۵۲- قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصورتی‌که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.