ورود/ثبت نام

در خصوص سقوط مجازات در اثر توبه در مجازات های تعزیری کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) سقوط مجازات منوط به جبران خسارت بزه دیده است.
۲) گذشت شاکی خصوصی شرط سقوط مجازات نیست.
۳) سقوط مجازات در جرایم درجات شش تا هشت منوط به احراز توبه و فقدان سابقه کیفری موثر است و در سایر جرایم علاوه بر شرایط فوق گذشت شاکی خصوصی هم لازم است.
۴) سقوط مجازات منوط به احراز توبه و فقدان سابقه کیفری موثر است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.