ورود/ثبت نام

در صورتي كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت كند، اين امر چه اثر حقوقي دارد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) بنا به درخواست وی و تأیید یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.
۲) بدون لزوم درخواست متهم، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد.
۳) به درخواست متهم، دادگاه می تواند با رعایت موازین قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد.
۴) دادگاه باید با رعایت مقررات قانونی، مجازات وی را تخفیف دهد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزینه1صحیح است. ماده ۲۵۳- در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.