ورود/ثبت نام

در صورتي كه نظر كارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم موردِ كارشناسي مطابقت نداشته باشد ،بازپرس ضمن ردّ نظر كارشناس ب هطور مستدل چه اقدامي انجام مي دهد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) با اخذ موافقت دادستان، به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
۲) برای تعیین تکلیف، پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.
۳) موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
۴) طبق نظریه خود اقدام می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزینه 3صحیح است. ماده 166 – درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.