ورود/ثبت نام

رسيدگي به جنايت قطع عضو عمدي چهار انگشت يك دست، در صلاحيت كدام مرجع قضائي است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) دادگاه انقلاب با قضات متعدد
۲) دادگاه کیفری یک
۳) دادگاه انقلاب با قاضی واحد
۴) دادگاه کیفری دو

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ گزینه4صحیح است. ماده ۳۰۱- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی