ورود/ثبت نام

شخص «الف» كه در شهر كرج ساكن است، پس از چند روز مفقود شدن، نهايتاً جنازه وي در يكي از خيابان هاي تهران كشف می شود. متعاقب تعقيب كيفري موضوع، بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ،با چه تكليفي مواجه است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) از همان ابتدا، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر می کند.
۲) حق اظهارنظر نهایی ندارد، مگر اینکه مشخص شود جرم در حوزه قضائی او اتفاق افتاده است.
۳) ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، درخصوص موضوع اظهارنظر می کند.
۴) ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 گزینه3صحیح است. ماده ۱۱۸- هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.